Piramida numerologiczna

Numerologia zajmuje się opisem cech i możliwości człowieka poprzez przypisywanie ich odpowiednim liczbom. W Chinach urozmaicono ją o zasady Feng Shui i Ching oraz astrologię i geomancję. Podstawą określenia swojego profilu jest Kwadrat Numerologiczny i Piramida Numerologiczna. Do ich stworzenia służy nasza data urodzenia.

Kwadrat Magiczny to drzwi prowadzące do wnętrza naszej duszy. Pozwala nam odkryć prawdziwe „ja”, co znacząco wzbogaca nasze samopoznanie. Dzięki niemu potrafimy lepiej zrozumieć własne postępowanie i motywy, które nami kierują. W efekcie łatwiej jest nam osiągnąć spokój i uczucie szczęścia.

Piramida Numerologiczna jest opisem liczb, wraz z ich znaczeniem opartym o różne etapy naszego życia. To tutaj zapisana jest nasza przeszłość, jak również nasza przyszłość. Za jej pośrednictwem możemy kierować swoim życiem, w pełni poznając swoje szanse i wyzwania, które na nas czekają.

W kwadracie numerologicznym, podczas interpretacji, większe znaczenie ma symbolika cyfr, ilość powtórzeń danej liczby, niż ich samo rozmieszczenie. Choć istotne są kombinacje różnych cyfr (ich występowanie obok siebie). Datę urodzin wpisujemy wraz z powtórzeniami cyfr, omijając jedynie zero. Nie istnieje ono w systemie chińskim. Duże znaczenie mają również brakujące liczby. Dostarczają one informacji o wadach, słabościach i cechach, nad którymi dana osoba musi się skupić i zacząć je rozwijać.

Gdy trzy cyfry pojawiają się obok siebie w linii pionowej, poziomej lub na skos oznaczają one strzały siły. Jeżeli taka sytuacja występuje w przypadku wolnych pól, oznaczają one strzały słabości. Wśród strzał siły wyróżniamy determinację, współczucie, intelekt, równowagę, praktyczność, planowanie, siłę woli i działanie. Z kolei strzały słabości to: niezdecydowanie, sceptycyzm, słaba pamięć, wrażliwość, niepraktyczność, brak zorganizowania, frustracja i wahanie.

Piramidę rysuje się od dołu, kierując się ku górze. Na najniższym poziomie wyznacza się trzy pola z sumą: liczb z miesiąca, dnia i roku urodzenia. Następnie kolejne liczby sumuje się kierując się ku gurze, tak aż uzyska się pojedynczą liczbę. Każde pola na wyższych poziomach określają jeden z czterech okresów życia. Zależą one od Drogi Życia.

Poznanie znaczenia liczb w Magicznym Kwadracie i zestawienie ich z Piramidą Życia, pozwoli na odgadnięcie własnej karmy – losu, który przygotowało dla nas życie. Pozwoli to przejść przez nie świadomie – znając swoje zalety i wady oraz będąc przygotowanym na nadchodzące wyzwania i szanse.

Dodaj komentarz